Sporządzono z 71 g owoców na 100 g gotowego produktu .