Sporządzono z 81 g owoców na 100 g gotowego produktu . Zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry .